Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygnakt  I Ns 420/20

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 420/20 toczy się postępowanie z wniosku Weroniki Kurdybacha, z udziałem Grzegorza Kurdybacha, Stanisława Kurdybacha, Krzysztofa Kurdybacha, Agnieszki Lisowskiej, Sylwestra Czternastka, Zofii Antosz, Bogumiły Sas i Jerzego Dziaduś o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawczynię w drodze zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej położonej w Radymnie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1954 o powierzchni 0.1229 ha, o wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) powstałej na parceli gruntowej: 1026/1, 1026/2 i 1027/1, objętych arkuszem posiadłości gruntowej nr 852. W ich miejsce po II etapie ewidencji gruntów utworzono działki o numerach: 1026/1 o powierzchni 0,0674 ha, 1026/2 o powierzchni 0,0547 ha i 1027/1 o powierzchni 0,0127 ha. Następnie zaś w wyniku dokonanej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Radymno zmieniono oznaczenie i powierzchnię na działkę 1954 o powierzchni 0.1229 ha.     

W arkuszu posiadłości nr 852, prowadzonym dla powołanych wyżej parceli, jako posiadacz gruntu wskazany jest Jan Dziedzic, s. Antoniego (masa spadkowa),  zaś jako użytkownicy wskazani są: Irena Dziaduś i Jarosław Dziedzic.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a zwłaszcza Marię Didycz oraz Olgę Pekna, względnie ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności tej nieruchomości zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 420/202022-11-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 420/20)Ogłoszenie I Ns 420/20
2Ogłoszenie I Ns 420/202022-11-21Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 420/20)Ogłoszenie I Ns 420/20

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 21 listopad 2022 Aktualizowany dnia: 21 listopad 2022
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez: Mariola Folta
Licznik odwiedzin: 105 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-21 08:34:43 Mariola Folta Zobacz zmiany
2022-11-21 08:33:12 Mariola Folta Zobacz zmiany
2022-11-21 08:31:14 Mariola Folta Wersja oryginalna