Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I C 360/22

Jarosław, dnia 9 marca 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 143 k.p.c. i art.144 k.p.c ustanowiono kuratora procesowego
w osobie:

matki pozwanego Jolanty Bal do zastępowania w Sądzie Rejonowym
w Jarosławiu  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego

Tomasza Sękiewicz, ostatnio stale zamieszkałego Jarosław, ul. Grottgera 71

w sprawie z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko Tomaszowi Sękiewicz

o zapłatę kwoty 679,18 zł

Uzależnia się skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od wywieszenia ogłoszenia.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I C 360/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 360/22)Ogłoszenie I C 360/22
2Ogłoszenie I C 360/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 360/22)Ogłoszenie I C 360/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 10 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 104 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-10 14:32:55 Mariola Folta Wersja oryginalna