Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt: I Ns 428/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 27 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Jadwiga Gil - Pawłowska

   

po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2023 r. w Jarosławiu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Powiatu Jarosławskiego – Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

z udziałem Mariusza Ferlejko, Mai Grabas, Jolanty Wawro, Grażyny Ryznar, Diany Miller, Katarzyny Dańko i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu

o stwierdzenie likwidacji depozytu sądowego

                                                          

  1. ustanawia kuratora procesowego w osobie Grażyny Ryznar, dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Diany Miller,
  1. zarządza ogłosić publicznie w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu, lokalu Urzędu Gminy Stubno  i w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego
    w Jarosławiu na okres jednego miesiąca o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono,
  1. uzależnia skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu jednego miesiąca od wywieszenia ogłoszeń.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 428/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 428/22)Ogłoszenie I Ns 428/22
2Ogłoszenie I Ns 428/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 428/22)Ogłoszenie I Ns 428/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 10 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 101 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-10 14:44:34 Mariola Folta Wersja oryginalna