Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 649/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 3 października 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni

przeciwko Bartoszowi Romankiewicz

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o podjęcie zawieszonego postępowania

postanawia:

  1. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania na podstawie art. 355 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c. wobec umorzenia postępowania w sprawie,
  2. oddalić wniosek powoda o zasądzenie od pozwanego dalszych kosztów postępowania po wydaniu nakazu zapłaty.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

(art. 357 § 5 k.p.c. w zw. z art. 3621 k.p.c.)

            W przedmiotowej sprawie postępowanie zostało umorzone postanowieniem z dnia
11 września 2023r.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 649/222023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 649/22)Ogłoszenie I Nc 649/22
2Ogłoszenie I Nc 649/222023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 649/22)Ogłoszenie I Nc 649/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 17 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 174 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-17 09:25:42 Mariola Folta Wersja oryginalna