Aktualności SR Jarosław

Zarządzenie nr 1/2023

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy dla Sądu Rejonowego w Jarosławiu w 2023 r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 3la § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.), § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (tj. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) zarządzamy, co następuje:

- dzień 2 maja 2023 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 13 maja 2023 r. dniem pracy,

- dzień 9 czerwca 2023 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 17 czerwca 2023 r. dniem pracy,

- dzień 14 sierpnia 2023 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 26 sierpnia 2023 r. dniem pracy,

- dzień 10 listopada 2023 r. ustalamy dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2023 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy informacyjnej oraz stronie BIP  Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

                

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Dni wolne od pracy w SR Jarosław w 2023 r. 2023-04-19Magdalena ChomontDownload this file (Dni wolne od pracy w SR Jarosław w 2023 r. )Dni wolne od pracy w SR Jarosław w 2023 r.

W sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.) oraz § 31 pkt. 3 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 r. ( Dz.U.2022.2514) dokonuje się zmiany zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu Nr 20/22 z dnia 9 grudnia 2022r. i zarządza się co następuje:

1.Zabrania się wnoszenia do budynków Sądu Rejonowego w Jarosławiu wszelkich płynów bez ich wcześniejszego przebadania przez pracownika ochrony przy użyciu detektora cieczy niebezpiecznych i łatwopalnych znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu przy ul. Czarnieckiego 4.                                  

2.Zarządzenie nie dotyczy pracowników Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu

3.Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej sądu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie Nr 3/232023-03-06Magdalena ChomontDownload this file (Zarządzenie Nr 3/23)Zarządzenie Nr 3/2023

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023r.

W ramach " Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2023 r." w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w dniach 20-24 lutego 2023 r. pełnione bedą dyżury asystentów sedziów i kuratorów według poniższego harmonogramu.
 
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Harmonogram2023-02-15Magdalena ChomontDownload this file (Harmonogram)Harmonogram dyżurów pełnionych w ramach Tygodnia Pomocy
INFORMACJA
z dniem 29 listopada 2021 r. nastąpi zmiana zasad doręczeń pism sądowych
dla pełnomocników zawodowych


Zmianie ulega sposób dokonywania odbioru pism sądowych – dotychczas pisma sądowe podlegały odbiorowi za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”, w której publikowane są wszystkie dokumenty pochodzące od sądu. Po uruchomieniu planowanej modyfikacji, na koncie pełnomocnika zawodowego widoczna będzie dodatkowa, nowa zakładka o nazwie „Moje doręczenia”, w której znajdować się będą wyłącznie te pisma sądowe, które adresowane są do danego pełnomocnika zawodowego w celu doręczenia. Jednocześnie, nadal widoczna będzie zakładka „Dokumenty”, która pełnić będzie funkcję informacyjną – pobranie dokumentu opublikowanego po dniu 29 listopada 2021 r. z zakładki „Dokumenty” nie stanowi potwierdzenia dostarczenia pisma sądowego do pełnomocnika.

W przypadku pism sądowych doręczanych pełnomocnikowi przed dniem 29 listopada 2021 r., sposób odbioru pism pozostaje jak dotychczas przez zakładkę „Dokumenty” i kliknięcie „Pobierz (DOCX) „ lub „Pobierz jako PDF”.

Decydujące znaczenie ma w tym wypadku data umieszczenia pisma sądowego w Portalu Informacyjnym. Od dnia 29 listopada 2021 r. doręczenie pism sądowych odbywa się  za pośrednictwem zakładki „Moje doręczenia” lub „Doręczenia” (w zakładce „Sprawy”) bądź poprzez link zawierający odesłanie do Portalu Informacyjnego.

 

Pełna instrukcja opisująca zasady korzystania z Portalu umieszczona jest na stronie Portalu Informacyjnego – link:

Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym
E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu
e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę
https://oplaty.ms.gov.pl.

 

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

·      nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;

·      nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;

· dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

 

E-znaki są możliwe do nabycia:

·           na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;

·           w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

·           bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;

·           wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.