Kierownik Oddziału Administracyjnego  - Magdalena Chomont

tel.  016 621 22 57
fax. 016 621 23 83
sad@jaroslaw.sr.gov.pl

 

Do zakresu działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu należą w szczególności:

 • sprawy organizacyjne sądu rejonowego;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesa;
 • prowadzenie biura podawczego i biblioteki,
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • sprawy ławników oraz kuratorów społecznych,
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników;
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych;
 • sprawy zaopatrzeniowe sądu rejonowego;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością remontową;
 • administrowanie nieruchomościami sądu rejonowego,
 • sprawy dotyczące zamówień publicznych;
 • gospodarka środkami trwałymi i składnikami majątkowymi,
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 18 listopad 2020
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 9638 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 11:20:45 Administrator Wersja oryginalna