SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2023 ROK

 

docMS-S1_Wydzial_I_Cywilny.doc1.81 MB

pdfMS-S1_Wydzial_I_Cywilny.pdf2.26 MB

docMS-S5_Wydzial_II_Karny.doc1.2 MB

pdfMS-S5_Wydzial_II_Karny.pdf1.34 MB

docMS-S6_Wydzial_II_Karny.doc2.1 MB

pdfMS-S6_Wydzial_II_Karny.pdf2.41 MB

docMS-S7_Wydzial_II_Karny.doc356.50 KB

pdfMS-S7_Wydzial_II_Karny.pdf565.96 KB

docMS-S10_Wydzial_II_Karny.doc717.00 KB

pdfMS-S10_Wydzial_II_Karny.pdf673.60 KB

docMS-S11-12_IV_Wydzial_Pracy.doc1.63 MB

pdfMS-S11-12_IV_Wydzial_Pracy.pdf2.13 MB

docMS-S16-18_III_Wydzial_Rodzinny.doc1.62 MB

pdfMS-S16-18_III_Wydzial_Rodzinny.pdf1.61 MB

docMS-S20_V_Wydzial_Ksiag_Wieczystych.doc240 KB

pdfMS-S20_V_Wydzial_Ksiag_Wieczystych.pdf497.53 KB

docMS-S40_Kuratorska_Sluzba_Sadowa.doc451 KB

pdfMS-S40_Kuratorska_Sluzba_Sadowa.pdf711.4 KB

docMS-Kom23_Czynnosci_Komornika.doc395.50 KB

pdfMS-Kom23_Czynnosci_Komornika.pdf693.04 KB

 

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA ROK 2022

 

pdfMS-S1_Wydział_cywilny.pdf2.24 MB

docMS-S1_Wydział_cywilny.doc1.77 MB

pdfMS-S5_Wydział_karny.pdf1.33 MB

docMS-S5_Wydział_karny.doc1.18 MB

pdfMS-S6_Wydział_karny.pdf2.38 MB

docMS-S6_Wydział_karny.doc2.05 MB

pdfMS-S7_Wydział_karny_w_sprawach_o_wykroczenia.pdf567.19 KB

docMS-S7_Wydział_karny_w_sprawach_o_wykroczenia.doc357.50 KB

pdfMS-S10_Wydział_karny.pdf671.21 KB

docMS-S10_Wydział_karny.doc427.50 KB

pdfMS-S11-12_Wydział_pracy.pdf2.12 MB

docMS-S11-12_Wydział_pracy.doc716.00 KB

pdfMS-S16-18_Wydział_rodzinny.pdf1.60 MB

docMS-S16-18_Wydział_rodzinny.doc2.04 MB

pdfMS-S20_Wydział_ksiąg_wieczystych.pdf395.03 KB

docMS-S20_Wydział_ksiąg_wieczystych.doc228.50 KB

pdfMS-S40_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej.pdf698.77 KB

docMS-S40_Sprawozdanie_z_działalności_kuratorskiej_służby_sądowej.doc428.50 KB

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

 

pdfMS-S1- wydział cywilny.pdf

pdfMS-S-5 wydział karny.pdf

pdfMS-S6 wydział karny.pdf

pdfMS-S7 wydział karny.pdf

pdfMS-S10 wydział karny.pdf

pdfMS-11-12 wydział pracy.pdf

pdfMS-S-16-18 wydział rodzinny.pdf

pdfMS-S-20 KW- wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfSprawozdanie z działalności Kuratorskiej Służby Sądowej.pdf

 

 

 

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA ROK 2021

 

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S 5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS- S10 stytystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 11-12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS -S 16 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S 20 statystyka księgi wieczyste.pdf

pdfMS-S 40 statystyka działalności Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.pdf

 

  

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

 

pdfMS-S 1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S 5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 11-12 statystyka wydziału pracy.pdf

pdfMS-S 20 statystyka wydziału ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S 16 statystyka wydziału rodzinnego i nieletnich.pdf

pdfMS-S 40 statystyka działalności Kuratorskiej Służby Sądowej.pdf

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA ROK 2020

pdfMS-S 1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S 5 Statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 6 Statystyka wydział karny.pdf

pdfMS- S 7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S 10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS S 11-12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS- S 16 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S 20 statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS- S 40 statystyka działalności kuratorskiej Służby Sądowej.pdf

pdfMS- S 62 statystyka w sprawach reprywatyzacyjnych.pdf

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA i PÓŁROCZE 2020 ROKU.

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11-12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16-18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20 statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA ROK 2019 

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 - 12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 - 18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA i PÓŁROCZE 2019 ROKU.

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 - 12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 - 18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA ROK 2018

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf 

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 - 12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 - 18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA i PÓŁROCZE 2018 ROKU.

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 - 12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 - 18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE ZA ROK 2017

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 - 12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 - 18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA i PÓŁROCZE 2017 ROKU.

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 - 12 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 - 18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

 

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA ROK 2016.

 

pdfms-s1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfms-s5 statystyka wydział karny.pdf

pdfms-s6 statystyka wydział karny.pdf

pdfms-s7 statystyka wydział karny.pdf

pdfms-s10 statystyka wydział karny.pdf

pdfms-s11 statystyka wydział pracy.pdf

pdfms-s16_18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfms-s20kw statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfms-s40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE ZA i PÓŁROCZE 2016 ROKU.

 

 

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf 

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf 

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf 

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf 

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf 

pdfMS-S11 statystyka wydział pracy.pdf 

pdfMS-S16 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf 

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNIE ZA ROK 2015.

pdfMS-S1 statystyka wydział cywilny.pdf

pdfMS-S5 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S6 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S7 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S10 statystyka wydział karny.pdf

pdfMS-S11 statystyka wydział pracy.pdf

pdfMS-S16 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S18 statystyka wydział rodzinny i nieletnich.pdf

pdfMS-S20KW statystyka wydział ksiąg wieczystych.pdf

pdfMS-S40 statystyka z działalności kuratorskiej służby sądowej.pdf

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 22 sierpień 2016 Aktualizowany dnia: 01 sierpień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 12346 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-08-01 09:22:49 Michał Boruta Zobacz zmiany
2023-01-16 12:32:23 Michał Boruta Zobacz zmiany
2023-01-16 12:31:47 Michał Boruta Zobacz zmiany
2023-01-16 12:27:30 Michał Boruta Zobacz zmiany
2023-01-16 12:25:44 Michał Boruta Zobacz zmiany