Dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu - Elżbieta Bańkowska

dyrektor@jaroslaw.sr.gov.pl


 

 

pok. 106,   I piętro

tel. 016 623 42 22

fax. 016 623 42 50

 

Zakres obowiązków :

 

1.     Kieruje działalnością administracyjną Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2.     Wykonuje zadania przypisane na podstawie odrębnych przepisów kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

3.     Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności  z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd w tym zakresie wobec pracowników Sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów.

4.     Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań Sądu.

5.     Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Oddziału Finansowego,  Głównego Księgowego.

6.     Szczegółowe zadania i kompetencje wynikają z ustawy z dnia 27 lipca 2011r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t. ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej  i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476).

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 12 marzec 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Rafał Antosiewicz
Licznik odwiedzin: 22214 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 09:39:00 Administrator Wersja oryginalna