IV  Wydział Pracy

 

Przewodniczacy Wydziału  SSR Małgorzata Filipek

przyjęcia stron:  środa 9.00-12.00
Kierownik Sekretariatu Wydziału  Marta Fortuna 

tel.  016 624 01 40
fax. 016 621 23 83
pracy@jaroslaw.sr.gov.pl

Do zakresu działania IV Wydziału Pracy należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa pracy w tym:

 

  • o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy oraz sprawy podlegające rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej) w tym sprawy rozpoznawane w trybie nakazowym i upominawczym,
  • bez względu na wartość przedmiotu sporu - sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane oraz pozostałe sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych,
  • sprawy dotyczące odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 20 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 16869 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-20 15:09:49 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2022-10-18 16:11:32 Przemysław Kisała Wersja oryginalna