II Wydział  Karny 

 

Przewodniczący Wydziału  SSR  Agata Szykowny - Poliśkiewicz


Kierownik Sekretariatu Wydziału  Małgorzata Czech  

tel. 016 624 01 20
fax. 016 623 42 52
karny@jaroslaw.sr.gov.pl

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych 

 

Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych SSR Alicja Jaskuła 
Kierownik sekretariatu Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych Anna Hordyńska

tel.  016 624 01 60 
fax. 016 623 42 54  

 

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego w tym : 

 

  • sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym,
  • sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
  • rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym,
  • inne sprawy w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, o wznowienie postępowania, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 20 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 19929 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-20 15:07:20 Magdalena Chomont Wersja oryginalna