Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I Nc 12/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 23 lutego 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Dariuszowi Sobczuk

o zapłatę

p o s t a n a w i a

umorzyć postępowanie

/art. 182 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego/.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

Pod żadnym adresem pozwanego (w szczególności wskazanych w pismach z 18.05.2022 r. i 28.12.2022 r.) nie doszło do skutecznego doręczenia pism sądowych i procesowych.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 12/222023-03-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 12/22)Ogłoszenie I Nc 12/22
2Ogłoszenie I Nc 12/222023-03-09Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 12/22)Ogłoszenie I Nc 12/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 09 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 125 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-09 14:11:42 Mariola Folta Wersja oryginalna