Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław       

Sygn. akt I Ns 268/22                        


                                                          ZARZĄDZENIE                               


Sędzia Lucyna Jabłońska w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu
po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2023 roku w Jarosławiu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Czesława Bielawskiego i Haliny Kasprzak 
z udziałem:            Anety Katarzyny-Abruszat i Krzysztofa Bielawskiego        
o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Bielawskim              

zarządza:                   


  1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Krzysztofa Bielawskiego                           s. Henryka i Marii - kuratora procesowego w osobie Małgorzaty Gdula (adres do kontaktu Jarosław, ul. Jana Pawła II 11),
  2. zamiesić ogłoszenie na tablicy ogłoszeń: Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Urzędu Miasta Radymno, Urzędu Miasta w Jastrzębiej Górze, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Jarosławiu na okres 1 miesiąca, o ustanowieniu kuratora, z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza szczegółowo jej przedmiotu,
  3. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca
    od daty zamieszczenia ogłoszeń.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 268/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 268/22)Ogłoszenie I Ns 268/22
2Ogłoszenie I Ns 268/222023-03-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 268/22)Ogłoszenie I Ns 268/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 marzec 2023 Aktualizowany dnia: 10 marzec 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 161 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-03-10 14:36:50 Mariola Folta Wersja oryginalna