Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 10 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 292/23

OGŁOSZENIE

            Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 292/24 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Tomaszewskiej i Ryszarda Tomaszewskiego z udziałem Arkadiusza Tomaszewskiego i Anny Nowak o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Duńkowicach, stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 412, o powierzchni 0,1750 ha, objętą księgą wieczystą numer PR1J/00049936/9,

            Opisana wyżej nieruchomość znajduję się w posiadaniu Elżbiety Tomaszewskiej i Ryszarda Tomaszewskiego.

            Z treści księgi wieczystej numer PR1J/00049936/9  wynika, że właścicielem nieruchomości jest Stanisław Tomaszewski. W rejestrze gruntów jako właściciel działki wpisany jest Stanisław Tomaszewski, syn Piotra i Anny.

            W toku dotychczasowego postępowania ustalono, że Stanisław Tomaszewski zmarł w dniu 22 grudnia 1979 roku w Duńkowicach. Sądowi nie są znani wszyscy jego następcy prawni.

            Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Stanisława Tomaszewskiego, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia zgłosiły się do Sądu Rejonowego w Jarosławiu, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zgodnie z wnioskiem, jeżeli zostanie on udowodniony.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 292/232024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 292/23)Ogłoszenie I Ns 292/23
2Ogłoszenie I Ns 292/232024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 292/23)Ogłoszenie I Ns 292/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 10 czerwiec 2024 Aktualizowany dnia: 10 czerwiec 2024
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 91 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-06-10 12:44:46 Mariola Folta Wersja oryginalna